INLEIDEND


Criminele inmenging: naar een praktisch begrip

INLEIDEND


Waar speelde ons onderzoek zich af?

INDIVIDUELE WEERBAARHEID


Maak risico’s concreet, relevant en herkenbaar

INDIVIDUELE WEERBAARHEID


Check bedrijfsprocessen op signalen

COLLECTIEVE WEERBAARHEID


Organiseer meer wederkerigheid

COLLECTIEVE WEERBAARHEID


Stimuleer verbindingen op bedrijventerreinen

COLLECTIEVE WEERBAARHEID


Percepties ondernemers benutten bij een bedrijventerreinen-aanpak

COLLECTIEVE WEERBAARHEID


Organiseer laagdrempelige informatie-uitwisseling

SLOTBESCHOUWING


Een einde aan onwetendheid, machteloosheid en onschuld