VOORWOORD

Het is niet moeilijk om overweldigd te raken door al het nieuws rondom georganiseerde criminaliteit en ondermijning. En hoewel de georganiseerde criminaliteit en de maatschappelijke ondermijnende effecten daarvan soms angstaanjagend dichtbij komen, blijft het voor ondernemers vaak een ‘ver van mijn bed show’. Met de volle aandacht op omvangrijke drugsvangsten, moordaanslagen en daar aan gekoppelde ‘grote nationale en regionale aanpakken’ is het risico dat de kleine dagelijkse handelingen en activiteiten die ondermijnende criminaliteit mogelijk maken uit beeld verdwijnen. En daarmee ook de maatregelen die ‘we’ lokaal kunnen treffen om een bijdrage te leveren aan het beteugelen van de groeiende problematiek.

Met het tweejarige onderzoeksproject ‘Red Flags’ richtten we ons juist op die minder opvallende, maar desalniettemin cruciale elementen, met als sleutelbegrip ‘criminele inmenging’. Samen met een consortium van ondernemers en gemeenten hebben wij, onderzoekers van hogescholen Amsterdam, Rotterdam en Avans, onderzocht hoe de rol van ondernemers en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen versterkt kan worden. De belangrijkste opbrengsten van dit tweejarige onderzoeksproject hebben we in dit magazine gebundeld. We besteden daarbij zowel aandacht aan het leren zien en herkennen van criminele inmenging, als het toepassen van de inzichten die daar uit voortkomen.

In ons onderzoek keken we zowel naar hoe individuele bedrijven weerbaarder kunnen worden tegen criminele inmenging als naar hoe ze meer gezamenlijk kunnen optrekken. Het magazine volgt deze opbouw. Nadat we uiteenzetten wat criminele inmenging is en waarom dat relevant is voor ondernemers, zoomen we in op hoe individuele ondernemers zich teweer kunnen stellen tegen criminele inmenging. We hebben producten ontwikkeld die ondernemers helpen bij het leren zien en herkennen van signalen en we geven concrete suggesties over hoe met die signalen om te gaan.

Na dit individuele deel focussen we met enkele bijdragen op hoe ondernemers meer gezamenlijk kunnen optrekken. Als ondernemerscollectief bijvoorbeeld via een bedrijvenvereniging, maar we kijken ook hoe duurzame relaties met andere partijen als gemeente en politie gesmeed kunnen worden. Ook hier werken we weer toe naar concrete producten, die in dit geval gericht zijn op het op gang brengen of verder versterken van samenwerking.

Dat het magazine uitmondt in een oproep om de rol van ondernemers serieuzer te nemen mag dan ook geen verrassing zijn. Zowel binnen de muren van hun eigen bedrijven als in samenwerking met elkaar en overheidspartijen is er nog een wereld te winnen. Wij hopen dat wij daar met dit magazine en onze producten aan bijdragen en zijn zeer dankbaar voor de rol die de bij het onderzoek betrokken ondernemers en partners daarin gespeeld hebben.

Ontmoet het team

Erik Essen

Projectleider & Onderzoeker

Hogeschool van Amsterdam

e.essen@hva.nl

Team Hogeschool van Amsterdam


Team Hogeschool Rotterdam


Team Avans Hogeschool


dr. Alex Straathof

Lector Management en Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl


Eelco van Wijk

Onderzoeker


Jessica Schmitz

Projectondersteuning

dr. Arie de Wild

Lector Risicomanagement en Gedragseconomie

a.f.de.wild@hr.nl


Jimmy Maan

Onderzoeker

dr. Emile Kolthoff

Lector Ondermijning

ew.kolthoff@avans.nl


Floris Jan Donders

Onderzoeker